Bao bì nhựa

thông tin liên hệ
Mr Nguyễn Anh Tuấn
General Director - 0903 403 509

Kinh Doanh
- 0904 623 535

Vật Tư Bao Bì

Màng MCPP/ MBOPP Film
Màng MCPP/ MBOPP Film
Màng MPET/ MPVC
Màng MPET/ MPVC
Giấy in các loại
Giấy in các loại