sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Tuấn
Giám đốc - 0903 403 509

Vật Tư Bao Bì

Màng MCPP/ MBOPP Film
Màng MCPP/ MBOPP Film
Màng MPET/ MPVC
Màng MPET/ MPVC
Giấy in các loại
Giấy in các loại