sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Nguyen Anh Tuan
General Director - 0903 403 509

Kinh Doanh
- 0904623535

Bao Bì Nhựa

Khay đựng trứng PET
Khay đựng trứng PET
Hộp đựng thực phẩm PET
Hộp đựng thực phẩm PET
Khay Cơm Cao Cấp PP
Khay Cơm Cao Cấp PP
Cốc Nhựa các loại
Cốc Nhựa các loại
Hộp đựng thực phẩm
Hộp đựng thực phẩm
Khay Cơm PS
Khay Cơm PS
Bao bì thực phẩm
Bao bì thực phẩm
Khay điện tử PET/PP
Khay điện tử PET/PP
Khay PET thực phẩm
Khay PET thực phẩm
Khay PET
Khay PET
Khay nhựa PET đựng trứng
Khay nhựa PET đựng trứng
Cốc nhựa
Cốc nhựa
Khay Cơm (Rice Tray)
Khay Cơm (Rice Tray)
Đệm Vi sinh PVC
Đệm Vi sinh PVC
Bao bì nhựa PET
Bao bì nhựa PET
Nắp chụp (Blister) đóng hộp
Nắp chụp (Blister) đóng hộp